AN PHÚ SINH LỰC
LOGO AN PHÚ SINH LỰC
Hotline:
0963.303.300
0963.303.322
Email: duocphamnamgioi3@gmail.com
Thẻ
Cắt tuyến tiền liệt ảnh hưởng tới "chuyện ấy" Nhiều người có thắc mắc rằng, bị phì đại tuyến tiền liệt nếu cắt có ảnh hưởng tới "quan hệ vợ chồng" không và nguy cơ ung thư của bệnh này?